Home » Các Loại Bệnh » Bệnh Mắt » Chắp và Lẹo » Tham khảo thuốc chữa chắp và lẹo

Tham khảo thuốc chữa chắp và lẹo

Khi bị bệnh chắp và lẹo, có thể tham khảo một số loại thuốc điều trị sau:

– Avastindiamox

– Beta Carotene

– Bilberry

– Diamox

– Fish Oil

– Flaxseed Oil

– Lucentis

– Lutein

– Pilocar

– Vitamin C

– Vitamin E

(Theo Webmd.com)

Bài nổi bật

Y học cổ truyền chữa chắp lẹo

Không ít người trong chúng ta bị chắp lẹo gây khó chịu và rất đau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *