Home » Tag Archives: kiến bò

Tag Archives: kiến bò

Bệnh ngứa theo Đông y

Bệnh ngứa khác với… ngứa. Bệnh ngứa không thể gãi là xong, ngược lại càng gãi càng trầm trọng… Các loại bệnh ngứa Bệnh ngứa – đông y gọi là “dương phong” – có 2 loại: mang tính toàn thân và mang tính hạn chế. Bệnh ngứa toàn thân có tính hệ thống, do sự thay đổi của thời tiết, …

Xem chi tiết