Home » Tag Archives: hormone

Tag Archives: hormone

Gan làm nhiệm vụ gì?

Chỉ nặng khoảng hơn 1 kg, gan là một nhà máy hóa học phức tạp, làm việc 24/24. Gan làm việc với gần như tất cả những gì ta ăn, uống, thở hay thoa lên da và đây chỉ là một vài chức năng trong hơn 500 chức năng thiết yếu của gan. Mỗi ngày, gan giúp cung cấp năng …

Xem chi tiết