Breaking News
Home » Tag Archives: Cây thuốc quý

Tag Archives: Cây thuốc quý

Lão quan thảo – giống cây thuốc quý mới di thực vào Việt Nam

Năm 1990, Viện Dược liệu nước ta đã đưa vào nghiên cứu trồng thử nghiệm loài Geranium sp., một loại giống cây thuốc di thực nhập nội mới. Các nhà khoa học đã xác định đây là loài Geranium nepalense var. Thunbergii (Sieb.et Zucc.) Kudo (Geranium nepalense Sieb.et Zucc.). Để dễ gọi và dễ phân biệt với một số loài …

Xem chi tiết