Breaking News

Bài viết mới

Chữa hạt cơm bằng lá tía tô

Hạt cơm là những nốt to bằng hạt đỗ xanh, đôi khi còn to hơn. Vốn dĩ những hạt này không nguy hiểm nhưng gây khá nhiều khó chịu cho người bệnh, và hơn nữa chúng còn có khả năng lây lan sang các phần khác của cơ thể nếu để các phần khác chạm vào. Để chữa những vết …

Xem chi tiết

Chữa thần kinh tọa bằng rượu trà Bắc

Tôi bị bệnh thần kinh toạ và đã làm theo cách sau đây nên hơn 10 năm nay không còn gặp lại. Cũng với cách này, tôi chỉ cho bạn bè làm khi họ bị bệnh thần kinh tọa, kết quả cũng dứt bệnh. Cụ thể: Khi bạn bị bệnh thần kinh tọa (đúng theo kết luận của bác sĩ), nếu …

Xem chi tiết