Home » Các Loại Bệnh » Bệnh Mắt » Cận Thị (page 2)

Cận Thị

Các biến chứng của cận thị

Cận thị có thể gây ra một số biến chứng sau: Giảm chất lượng cuộc sống. Cận thị có thể ảnh hưởng chất lượng sống. Có thể không có khả năng thực hiện một nhiệm vụ cũng như muốn, và tầm nhìn hạn chế có thể làm giảm đi sự thú vị hoạt động hàng ngày. Mỏi mắt. Nheo mắt nhìn thấy từ …

Xem chi tiết

Cận thị là gì?

can thi

Cận thị là một tật khúc xạ gây rối loạn chức năng thị giác và chiếm một vị trí đáng kể trong nhóm tật về thị giác, đặc biệt ở học sinh và người lao động trẻ. Người bị cận thị nhìn rõ khi vật gần mắt và nhìn mờ khi vật xa mắt. Xã hội càng phát triển, trẻ …

Xem chi tiết