Home » Chủ đề: Rửa tay

Chủ đề: Rửa tay

Những việc làm xong nên rửa tay ngay

doc bao

Rửa tay đã trở thành một “bức tường lửa” cho nhiều loại bệnh tật. Ngoài trước khi ăn, đi vệ sinh xong phải rửa tay ra, chuyên gia khuyến cáo chúng ta làm xong những việc sau đây cũng nên lưu ý rửa tay. Đọc xong báo Trong mực in luôn sử dụng ethanol, isopropanol, toluen và các dung môi ... Read More »