Home » Chủ đề: nhìn mờ

Chủ đề: nhìn mờ

10 triệu chứng đột quỵ nên biết

dot quy

Đột quỵ có thể gây ra nhìn mờ ở hai mắt hoặc có thể mất thị lực một mắt, nhưng biểu hiện này không dễ được người bên cạnh nhận ra như các triệu chứng yếu tay chân, tái mặt hay không thể nói. Khó nhìn hoặc nhìn mờ dần Đột quỵ có thể gây ra nhìn mờ ở hai ... Read More »