Home » Chủ đề: lá mít

Chủ đề: lá mít

Lá mít – “Thuốc tiên” cho mẹ sau sinh

la mit

Nhờ lá mít mà mình có thừa sữa cho con tu ti suốt những tháng đầu sau sinh. Đúng là cuối năm đến mùa sinh nở, điện thoại mình cứ kêu inh ỏi suốt ngày bởi những cuộc điện thoại của các cô bạn thân. Mình “theo chồng bỏ cuộc chơi” sớm hơn nhóm bạn nên kinh nghiệm về chuyện ... Read More »