Home » Chủ đề: Hải sâm

Chủ đề: Hải sâm

Hải sâm: Thực phẩm, vị thuốc quý

Hai sam

Hải sâm là một loại động vật không xương sống, sống ở biển, trên đáy cát hoặc san hô chết, tập trung nhiều nhất ở độ sâu 2 – 5m, hay gặp ở vùng vịnh và những nơi có nhiều đá ngầm. Hải sâm phân bố ở biển Đông châu Phi, Đông Ấn Độ, và Nam Thái Bình Dương. Ở ... Read More »