Home » Chủ đề: Đái tháo đường

Chủ đề: Đái tháo đường

Bệnh viêm tụy là gì?

viem tuy

Bệnh viêm tụy dùng để chỉ tình trạng viêm của tụy. Tụy nằm ở phần bụng trên, sau dạ dày, có vai trò quan trọng trong tiêu hóa. Tụy là một tuyến tiết ra hai loại chất chính: dịch tiêu hóa và hormon tiêu hóa. – Dịch tiêu hóa bao gồm enzyme và bicarbonate. Chúng đi qua ống tụy để ... Read More »