Home » Chủ đề: Đái dắt

Chủ đề: Đái dắt

Đái dắt, hãy coi chừng!

dai dat

Sau khi quan hệ tình dục mà xuất hiện việc đái dắt, bạn hãy coi chừng vì đó có thể là biểu hiện đầu tiên của việc nhiễm bệnh lậu… Dấu hiệu đặc biệt Bệnh lậu sinh dục lây theo đường giao hợp với người đang mang vi khuẩn lậu (cấp tính hoặc mãn tính). Lậu cầu là những song ... Read More »