Home » Chủ đề: Chữa Bỏng

Chủ đề: Chữa Bỏng

Sơ cứu khi bị bỏng

chua bong

Có nhiều nguyên nhân gây ra bỏng, có 4 loại chính đó là do sức nóng, do luồng điện, do hóa chất, do tia bức xạ. Có nhiều cách phân loại và có nhiều mức độ bỏng khác nhau. Điều trị có thể khác nhau nhưng về nguyên tắc gần như giống nhau. Bỏng là một vấn đề khá thường gặp ... Read More »