Home » Chủ đề: Bỏng axit

Chủ đề: Bỏng axit

Cách sơ cứu khi bỏng axit

Bỏng do axit là một bỏng thường nặng do độ hủy hoại tàn phá của axit lên các mô, cũng còn vì một lý do nữa là bỏng do axit chiếm một số lớn là do người khác cố tình gây ra, vì thế bỏng do axit thường gây tổn thương nặng nề ở những vị trí quan trọng, có ... Read More »